Eläinlääkärimme Tiiu Toijala on ainoana Suomessa suorittanut ja läpäissyt kansainvälisen eläinlääkäreiden korkeimman erikoistumistutkinnon urheilukoiralääketieteessä (virallinen titteli on Diplomate of American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation).

Tämä tarkoittaa siis sitä, että Suomen ainoa urheilukoiriin erikoistunut eläinlääkäri löytyy Porvoosta Avecista. Urheilukoirien tavallisimpia hoitoon hakeutumisen syitä ovat ontuminen tai epäpuhtaus liikkeissä, jäykkyys tai suorituksen huonontuminen. Eläinlääkäri paikallistaa ensin ongelman ontumatutkimuksessa (tuki- ja liikuntaelinten tutkiminen ja liikkeiden arviointi), diagnoosi tehdään tilanteesta riippuen rtg-kuvauksella, kartiokeilatietokonetomokrafia tutkimuksella, ultraäänitutkimuksella ja joskus jopa diagnostisella niveltähystyksellä. Hoito määrittyy diagnoosista riippuen: joskus selvitään levolla ja kuntoutuksella, joskus taas kirurgia voi olla tarpeen.

Onnea vielä Tiiulle, tutkinnon suorittaminen ja läpäiseminen ovat vaatineet todella suuren määrän työtä ja uhrauksia sekä poikkeuksellista määrätietoisuutta ja sinnikkyyttä.