Eläinklinikka Avec on aina ollut sitoutunut pitämään hyvää huolta asikkaittensa ja heidän lemmikkiensä tiedoista. EU:n uusien tietosuojasäädösten myötä, nämä käytännöt ovat myös luettavissa tietosuojaselosteissamme.

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

Laatimispäivä 07.05.2018
 

1. Rekisterinpitäjä

Eläinklinikka Avec Oy
Y-tunnus: 2585822-2
Asentajantie 10
06150 Porvoo
https://avec.vet

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Wahlroos
Asentajantie 10
06150 Porvoo
puh. 050 467 2501
timo@avec.vet

3. Rekisterin nimi

Eläinklinikka Avec Oy:n sähköinen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja Eläinklinikka Avecin asiakkaista ja heidän lemmikeistään sujuvan ja jatkuvan hoitosuhteen ylläpitämiseksi, asiakasyhteydenpidon ja laskutuksen mahdollistamiseksi, sekä lakisääteisten potilasasiakirjojen tallentamiseksi (MMM:n asetus nro 6/EEO/2000). Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin ja asiakkaan suostumuksella suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköposti), mahdollinen yritys tai yhteisö, asiakkaan yhteydenpitokieli sekä lemmikkien hoitotietoja, mukaanlukien mahdolliset vakuutus- ja mikrosirutiedot. Lisäksi palvelimelle tallentuvat lyhyeksi määräajaksi verkkopalvelujen käyttäjien IP-osoitteet ylläpidollisista ja tietoturvasyistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot asiakkaan ja klinikan välisen yhteydenpidon ja asiakaskäyntien aikana, sekä asiakkaan itsensä toimesta sähköisten itsepalvelutoimintojen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee vakuutustapahtuman yhteydessä suorakorvauspalvelun kautta korvausta vakuutusyhtiöltä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot sijaitsevat Eläinklinikka Avec Oy:n salasanoilla ja palomuurilla suojatulla palvelimella, Eläinklinikka Avec Oy:n tiloissa Porvoossa. Sähköisen asioinnin yhteydessä tietojen siirto asiakkaan ja palvelun välillä tapahtuu suojattua yhteyttä pitkin. Tietoihin on pääsy järjestelmän ylläpitäjillä ja rajoitettu pääsy hoitohenkilökunnalla.

10. Tarkastusoikeus

Omien tietojen tarkastamista koskevat yhteydenotot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen timo@avec.vet tai ottamalla yhteyttä klinikalle.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista ja oikeus vaatia tietojen poistoa

Omien tietojen korjaamista ja poistoa koskevat yhteydenotot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen timo@avec.vet tai ottamalla yhteyttä klinikalle. Kun kyseessä on tietojen poistopyyntö, tiedot poistetaan kuukauden kuluessa tai asiakkaalle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen velvollisuus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi valita saada muistutuksia klinikalta käynteihin tai muihin asiakassuhteen asioihin liittyen. Muistutukset lähtetetään asiakkaan valinnan mukaan joko tekstiviestinä tai sähköpostilla. Muistutusten saamisen voi myös koska tahansa perua ottamalla yhteyttä klinikalle.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta mahdollisten laki- tai sääntömuutosten tai palvelun kehittämisen yhteydessä siten että se aina parhaiten vastaa tarkoitustaan.